TMA1 - Airco - F-Gassen

TMA 1: Terugwinning mobiele Airco’s

Doel: 

De training "Terugwinnen Mobiele Airco's" heeft als doel de cursist voorbereiding te geven op het examen "F-gassen"

ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties

waardoor de diplomahouder gerechtigd is de volgende werkzaamheden uit te voeren: Het terugwinnen van

gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen uit mobiele aircosystemen.

Voor wie:

De training "Terugwinnen Mobiele Airco's" is bestemd voor personen die onderhoudswerkzaamheden willen gaan

verrichten aan airconditioningsystemen met een koudemiddelinhoud kleiner dan 3 kg.

Opbouw training: 

– middag/avond een theorie/praktijktraining op locatie.

Onderwerpen:

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:

- Wet en regelgeving

- Vormen en werking van gangbare airco systemen.

- kringloopproces van het aircosysteem.

- Opbouw, werking, uitvoeringsvormen en component herkenning binnen airco systemen.

- Compressor varianten en zijn sensoren en actuatoren.

- Koudemiddelen/ oliën en milieu

- Service handelingen aan het aircosysteem.

- Verouderingsproces van het koudemiddel.

- Lek zoek methoden en toepassing meetapparatuur

- Vaststellen aanwezig en soort koudemiddel, uitvoeren koudemiddelhandelingen

- Aftappen en opslaan koudemiddel

- Veiligheid.

Toetsing:

Afsluitend aan deze training volgt een theorie examen met aansluitend

het wettelijk praktijk examen afgenomen door Europees erkend instituut.

Het praktijkgedeelte is zodanig opgebouwd dat de theorie voortdurend wordt

toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen. De middag

van de training dag staat in het teken van het wettelijk examen.

Tijdsduur: 

De module TMA 1 bestaat uit

1 dag theorie/ praktijk.

Kosten:

TMA 1 Kosten € 355,- ex BTW p.p.*,

De prijs is inclusief cursusboek

maar exclusief BTW.

Aanmeldformulier:

Naam bedrijf: __________________________________________

 

 

Naam cursist __________________________________________

 

 

Voorletters: __________________________________________

 

 

Voornaam: __________________________________________

 

 

Adres: __________________________________________

 

 

Postcode: __________________________________________

 

 

Plaats: __________________________________________

 

 

Tel nr: __________________________________________

 

 

Functie: __________________________________________

 

 

Handtekening

  

Wordt de cursus door de werkgever bekostigd? Ja / Nee

Bedrijfsstempel:

 

 

Handtekening

  

 

Werkgever:

 

  

Dit formulier mailen, opsturen of faxen naar:

GMTO Opleidingen

Kosterij 24

1721 PN Broek op Langedijk

Fax: 072-5640568

email: verkoop@gmto.nl

GMTO Opleidingen