Hybride 1

HYBRIDE 1

Deze cursus bevat de module : Hybride 1

Doel:

In toenemende mate komen er hybride voertuigen op de weg.

Dit betekent dat deze voertuigen dus steeds vaker bij u in de werkplaats komen.

Zeker met de toenemende aandacht voor milieu, energiebesparing en minder schadelijke uitstoot van emissies. Met de komst van de hybride voertuigen worden er ook andere technieken toegepast. Het doel van deze cursus is dan ook de technicus voor te bereiden op deze technieken, zodat op een veilige en efficiënte wijze onderhoud en reparaties uitgevoerd kunnen worden.

Vooropleiding:

Er is geen basis kennis vereist om aan deze opleiding deel te nemen.

Kernpunten:

- Soorten hybriden

- Veiligheid

- Principewerking hybride

- Onderhoud & Reparatie

Onderwerpen:

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:

- Elektromotor / Generator

- Veiligheidsprocedures

- Veiligstellen van het hoogspanningssyteem

- Hoogspanningsregeling (Inverter)

- Hoogspanningsaccu.

- Werking hybride transmissie.

- Onderhoud.

- Slepen.

- Hoe te handelen bij pech en aanrijdingen.

Toetsing:

Afsluitend aan deze training kunt u de BKS toets volgen:

EV en Hybride Basis

Indien de toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt u het BKS-certificaat.

Tijdsduur

De moduul Hybride 1 duurt 1 middag.

Kosten

Raadpleeg onze prijslijst voor de kosten van de cursus.

De prijs is inclusief cursusboek maar exclusief btw.